Det lille kjøkkenhagekurset 2022

  •  (Foto/Photo)

På det lille kjøkkenhagekurset går vi gjennom grunnprinsippene i en økologisk drevet kjøkkenhage. Vi følger vekstsesongen i sommerhalvåret på Gartneriet på Bygdø Kongsgård under ledelse av erfarne gartnere. Kurset består av 5 samlinger på tirsdager kl 1730 - 1930 fra april til september. Kurset blir holdt på Gartneriet på Bygdø Kongsgård.

Kursleder:
Marianne Leisner og Linda Jolly

Tidspunkt:
Tirsdager kl 1730 - 1930.   Datoer for alle samlinger finner du her

Pris:
Hele kursrekken kr 1700,-

Maks 24 deltagere

Påmelding og betaling: