Det lille kjøkkenhagekurset 2020 (Fulltegnet)

På det lille kjøkkenhagekurset går vi gjennom grunnprinsippene i en økologisk drevet kjøkkenhage. Vi følger vekstsesongen i sommerhalvåret på Gartneriet på Bygdø Kongsgård under ledelse av erfarne gartnere. Kurset består av 5 samlinger på tirsdager kl 18-20 fra april til september. Kurset blir holdt på Gartneriet på Bygdø Kongsgård. Det er mulig å delta på enkeltsamlinger.

Fulltegnet

Kursleder:
Marianne Leisner

Tidspunkt:
Datoer for alle samlinger finner du her

Pris:
Hele kursrekken         kr 1500,-
Pr samling:                 kr 350,-