Hopp til hovedinnhold

Historie

Gartneriet på Bygdø Kongsgård ble første gang etablert i forbindelse med byggingen av Oscarshall på 1850-tallet. Det var behov for planter både til lystslottet og for å utvikle området til en folkepark. Det ble bygget to drivhus og en bolig til gartneren. I takt med teknologisk utvikling ble gartneriområdet modernisert med nytt drivhus i 1902. Dette drivhuset var i bruk frem til det ble avløst av nye i 1947. Anlegget ble utvidet i flere omganger på 50- og 60-tallet før driften opphørte midt på 1980-tallet.

I dag drives Gartneriet som en del av gårdsbruket på Bygdø Kongsgård. Et allsidig hagebruk er koblet til gårdsdriften med et helhetlig driftskonsept der kretsløpene mellom jorda, plantene, dyrene og menneskene blir tydelige og sterke. Gartneriet formidler dette gjennom kurs, seminarer, utstillinger og kafétilbud som skal speile produktene fra Bygdø Kongsgård. Gartneriet samarbeider tett med forskjellige etater, organisasjoner, lag og foreninger.

Gartneriet ligger i området kalt Thulstrupsløkken. Les mer om områdets historie her

  • 1/1

Kretsløp og økologi

Gartneriet bidrar til at gården som helhet fremstår med sterke lokale kretsløp og stor sosial kapital. I 2015 startet prosessen med å bygge opp et kunnskapssenter for urbant- og bynært landbruk på Gartneriet på Bygdø Kongsgård. Arbeidet startet som følge av prioritering fra Statsbygg og bevilgninger fra Landbruksdirektoratet. Senteret skal inspirere og spre kunnskap om mangfold i landbruket, det urbane landbruket, kretsløpene på gården, økologisk dyrking og foredling av mat samt være en levende grønn møteplass.

Kontakt og åpningstider