Det store kjøkkenhagekurset 2020 (Fulltegnet)

På det store kjøkkenhagekurset skal vi lære å planlegge, bygge opp og stelle en kjøkkenhage. Teori og praksis er basert på prinsipper både fra permakultur og økologisk- og biodynamisk hagebruk. Vi følger vekstsesongen på Gartneriet på Bygdø Kongsgård under ledelse av erfarne gartnere. 

Kurset består av 10 samlinger onsdager fra januar til oktober i løpet av 2020 og hver samling er en blanding av teori og praktiske øvelser. Kurset blir holdt på Gartneriet.

Det er mulig å delta på enkeltkurs.

Påmelding: Fulltegnet

Kursleder:

Linda Jolly og Marianne Leisner

Tidspunkt:

Datoer for alle samlinger finner du her

Pris:

Hele kurset kr 4 400,- 
Pr samling kr 450,-