Det store kjøkkenhagekurset 2022

  •  (Foto/Photo)

På det store kjøkkenhagekurset skal vi lære å planlegge, bygge opp og stelle en kjøkkenhage. Teori og praksis er basert på prinsipper både fra permakultur og økologisk- og biodynamisk hagebruk. Vi følger vekstsesongen på Gartneriet på Bygdø Kongsgård under ledelse av erfarne gartnere. Kurset består av 10 samlinger tirsdager fra februar til oktober i løpet av 2022 og hver samling er en blanding av teori og praktiske øvelser. Kurset blir holdt på Gartneriet. Vi tar forbehold om endring av tema for den enkelte kursdag.

Kursleder:

Linda Jolly og Marianne Leisner

Tidspunkt:

Datoer for alle samlinger finner du her

Pris:

Hele kurset kr 4 600,- 

Påmelding og betaling:

  •  (Foto/Photo)
    1/1