Melkekyr

Gården huser ca 60 økologiske melkekyr og rundt 100 kalver og ungdyr. Storfefjøset på Bygdø Kongsgård er innredet som løsdriftsfjøs. Kyrne melkes 2 ganger og vi kan melke 10 kuer samtidig i melkegraven. Kuer, kalver og ungdyr får komme ut på beite fra midten av mai til slutten av september. De fleste av kyrne på Bygdø Kongsgård er av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) som er den norske melkekurasen. Her er også gammelrasekuer som Sidet Trønder Nordlandsfe (STN) og Østlandsk Rødkolle (ØR). Gården leverer ca 380 000 liter økologisk melk hvert år og produserer ca 11 tonn kjøtt i året.

  •  (Foto/Photo)