Samlinger 2019

16. januar
Permakultur som planleggingsmetode.

13. februar
Planlegg din egen hage. Mangfold, vekselbruk og loggføring.

13. mars
Hvordan sette i gang? Frø, såjord, såkasser, lys, varme.

10. april
Oppal, jord og redskaper.

8. mai
Gjødsling og jordarbeiding.

22. mai
Samplanting, kompost.

12. juni
Utplanting. Sommerblomster og stauder.

14. august
Jordekking, luking, direkte såing på friland.

4. september
Høsting, såing av høstvekster, kompost og grønngjødsel.

9. oktober
Avslutning av vekstsesongen, lagring, forberede neste års veks