Samlinger 2022

Tirsdager kl 1730 - 2100

1 8. februar
Planlegg din egen hage. Mangfold, vekselbruk og loggføring.
2 8. mars
Hvordan sette i gang? Frø, såjord, såkasser, lys, varme    
3 5. april
Oppal, jord, grønne dekkplanter og redskaper.
4 3. mai
Gjødsling og jordarbeiding.
5 24.mai
Utplanting, samplanting, jordekking.
6 14. juni
Kompost, overgjødsling, luking. Sommerblomster.            
7 23. august
Såing av høstvekster. Jordforbedring /kompost. Vintergrønngjødsel.
8 13. september
Avslutning av vekstsesongen, lagring, forberede neste års vekstsesong.
9 11. oktober
Høsttakkefest! Vi lager et måltid sammen basert på årets avling.
10 225. oktober
Permakultur som planleggingsmetode.