Samlinger 2020

Onsdager kl 1700 - 2100

22. januar
Permakultur som planleggingsmetode

12. februar
Planlegg din egen hage. Mangfold, Vekselbruk og loggføring

11. mars
Hvordan sette i gang? Frø, såjord, såkasser, lys og varme

22. april
Oppal, jord og redskaper

06. mai
Gjødsling og jordarbeiding

27. mai
Samplanting, kompost.

17. juni
Utplanting. Sommerblomster og stauder.

19. august
Jordekking, luking, direkte såing på friland.

09. september
Høsting. Såing av høstvekster.

14. oktober
Kompost og grønngjødsel. Avslutning av vekstsesongen, lagring, forberede neste års vekstsesong.