Hopp til hovedinnhold

Samlinger 2023

Tirsdager kl 1730 - 2000

1 Tirsdag 21.02
Planlegg din egen hage. Mangfold, vekselbruk og loggføring.
Foredrag: planlegging av hagen, grønnsakfamiliene. Bestille frø

2 Tirsdag 28.03
Hvordan sette i gang? Frø, såjord, såkasser, lys, varme.
Foredrag: økologisk hagebruk

3 Tirsdag 18.04
Oppal, jord, grønne dekkplanter og redskaper. Foredrag: Jord

4 Tirsdag 09.05

Gjødsling og jordarbeiding. Ta med litt jord fra egen hage.:

5 Tirsdag 23.05
Utplanting, samplanting, jordekking. Praktisk arbeide i grupper

6 Tirsdag 13.06
Kompost, overgjødsling, luking. Sommerblomster.

7 Tirsdag 22.08
Høste frø. Såing av høstvekster. Jordforbedring /kompost. Vintergrønngjødsel.

8 Tirsdag 12.09
Avslutning av vekstsesongen, lagring, forberede neste års vekstsesong.

9 Tirsdag 10.10
Høsttakkefest! Vi lager et måltid sammen basert på årets avling. Oppskriftshefte.