Samlinger 2022

Tirsdager kl 1730 - 1930


19. april
Frø, såjord, oppal av planter, jord

10. mai    
Utplanting / direkte såing, samplanting

31. mai
Ugress, vanning, jordekking

16. august        
Høsting, høstsåing av grønnsaker, kompost

20. september
Frøsanking, grønngjødsling, løvkompost