Samlinger 2020

Tirsdager kl 18 - 20


21. april
Frø, såjord, oppal av planter, jord

12. mai    
Utplanting / direkte såing, samplanting

9. juni    
Ugress, vanning, jordekking

18. august        
Høsting, høstsåing av grønnsaker, kompost

15. september    
Frøsanking, grønngjødsling, løvkompost