Skoghageforedrag

Hvordan kan man dyrke planter utendørs uten luking, gjødsling og plantevernmidler?  Få inspirasjon til å bruke skoghagemetoden og permakulturprinsippene for å skape en vakker, selvopprettholdende hage med en mangfold av nyttevekster som frukt, nøtter, urter, grønnsaker, medisinplanter, ved og sopp. Skoghagemetoden kan brukes om du har en liten hageflekk eller en hel gård.

Det blir salg av skoghagerelaterte frukttrær, busker, stauder og sopp.

Foredragsholder:

Jen McConachiel

Tidspunkt:

Mandag 6. mai, kl 1800 - 2000

Pris:

Kr 100,- . Betaling ved ankomst