Velkommen til utstilling av norske husdyrraser.

Lørdag 17. august arrangerer Bygdø Konsgård i samarbeid med Norsk Bufe og Genressurssenteret  utstilling av norske bevaringsverdige husdyrraser. Kom og opplev hest, ku, småfe, fjærfe, hund og kanin. Bli med og støtt arbeidet for å sikre genene for fremtiden

Tid
Lørdag 17. august, kl 11 - 15

Sted
Besøkstun, Bygdø Kongsgård, Wedels vei 1

Husdyra på gården
I tillegg til de 60 kuene som beiter på firkanten denne dagen møter du kalver og ungdyr, de fleste av rasen NRF-norsk rødt fe, men også to av våre gamle feraser: STN – sidet trønder nordlandsfe og Ø.R, østlandsk rødkolle. 30 Gammelnorsk Spælsauer med lam, ponnier, høns, gris og kaniner. Det er en opplevelse å omgås dyra i stall og fjøs.
Kuene melkes klokken 15.00 
På Bygdø Kongsgård melker vi 2 ganger daglig. En person melker ti og ti kyr om gangen, med automatisk avtager tar det ca 1,5 timer. Årlig leverer vi om lag 350 000 liter økologiske melk til TINE. Bli med inn i fjøset og se hvordan dette går til! 
Ta turen til Bygdø Kongsgård og opplev et flott, fredet og landlig område med de bevaringsverdige husdyrrasene. Bli med og før en ny tradisjonen videre!

Dølehest som skal kjøre dressurprogram