Velkommen til utstilling av norske husdyrraser.

Lørdag 17. august arrangerer Bygdø Konsgård i samarbeid med Norsk Bufe og Genressurssenteret  utstilling av norske bevaringsverdige husdyrraser. Kom og opplev hest, ku, småfe, fjærfe, hund og kanin. Bli med og støtt arbeidet for å sikre genene for fremtiden

Tid
Lørdag 17. august, kl 11 - 15

Sted
Besøkstun, Bygdø Kongsgård, Wedels vei 1

Program
Kl 1100 Arrangementet åpnes av Per Olaf Lundteigen  ved Båthuset 

Kl 1130 Informasjon om kaniner/fjørfe/gås/brunbier ved Båthuset, kom og hør om trønderkaninen, jærhøna og brunbiene.

Kl 1200 Informasjon om kuraser ved Båthuset, lær om Telemarkskua, Vestlandsk Fjordfe, Vestlandsk Rødkolle, Østlandsk Rødkolle, Dølafeet og Sidet Trønder - Nordlandsfe

Kl 1230 Informasjon om hunderaser ved Båthuset, sort og grå elghund, buhund, lundehund, dunker og hygenhund. Hunderasene er utstilt på den lille ridebanen

Kl 1300 Oppvisning med nordlandshest/lyngshest i sprang, dressur med dølahest ved den store grusridebanen

Kl 1400 Informasjon om saueraser ved båthuset, få informasjon om Gammelnorsk Spæl og flere av de andre bevaringsverdige sauerasene

Kl 1430 Informasjon om kuraser ved Båthuset , det blir en liten reprise på kurasene før vi går ned og ser østlandsk rødkolle med kalv samt andre individer


Husdyra på gården
I tillegg til de 60 kuene som beiter på firkanten denne dagen møter du kalver og ungdyr, de fleste av rasen NRF-norsk rødt fe, men også to av våre gamle feraser: STN – sidet trønder nordlandsfe og Ø.R, østlandsk rødkolle. 30 Gammelnorsk Spælsauer med lam, ponnier, høns, gris og kaniner. Det er en opplevelse å omgås dyra i stall og fjøs.
Kuene melkes klokken 15.00
På Bygdø Kongsgård melker vi 2 ganger daglig. En person melker ti og ti kyr om gangen, med automatisk avtager tar det ca 1,5 timer. Årlig leverer vi om lag 350 000 liter økologiske melk til TINE. Bli med inn i fjøset og se hvordan dette går til!
Ta turen til Bygdø Kongsgård og opplev et flott, fredet og landlig område med de bevaringsverdige husdyrrasene. Bli med og før en ny tradisjonen videre!