Villsalat - foredrag med Stephen Barstow

Vi får besøk av Extreme Salad Man Stephen Barstow fra Malvik i Trøndelag! Stephen har viet over 35 år til å prøve ut et 5.000-talls forskjellige grønnsaker i sin hage, de fleste flerårige, sanket fra naturen eller domestisert i små skala i andre verdens deler. Flere av dem er vanlige stauder i norske hager, planter han kaller edimentals (edible ornamentals) eller prydsaker. Hans salat bestående av 537 sorter ga ham tittelen "The Extreme Salad Man». Stephens bok «Around the World in 80 plants: an edible perennial vegetable adventure for temperate climates» var publisert i 2014 i Storbritannia. Han reiser i hele verden og holde kurs, foredrag og spiselige hagevandringer i tillegg til å stelle egen hage og en ny Allium hage i Ringve Botaniske Hagen i Trondheim hvor han er gjesteforsker. Denne mandag kvelden skal vi vandre rundt på Gartneriet og plukke så mange spiselige vekster både ville, forvillet og dyrket som mulig. Underveis skal Stephen fortelle om plantene vi finner og historiene bak og hvorfor vi bør spise mer vill og domestiserte flerårige grønnsaker! Til slutt skal vi spise Bygdø Kongsgårds Mangfoldsalat!

Påmelding:

​​www.deltager.no/villsalat_28052018

Tidspunkt:

28. mai, kl 18 - 21

Pris:

kr 450,-

Sted:

Bygdø Kongsgård