Gartneriets dyrkingslag

På Gartneriet kan du være med på arbeidet i hagen på frivillig basis. Vi møtes med jevne mellomrom gjennom vekstsesongen og er delaktig i det praktiske arbeidet i kjøkkenhagen eller i veksthuset. Gartner på Gartneriet er med på arbeidet og vi deler kunnskap og erfaringer. Tidspunkt annonseres på gruppen Gartneriets dyrkelag på Facebook.