Det store kjøkkehagekurset

På det store kjøkkenhagekurset skal vi lære å planlegge, bygge opp og stelle en kjøkkenhage. Teori og praksis er basert på prinsipper båd fra permakultur og økologisk- og biodynamisk hagebruk. Vi følger vekstsesongen på Gartneriet på Bygdø Kongsgård under ledelse av erfarne gartnere. 


Kurset består av 11 samlinger onsdager fra januar til oktober i løpet av 2019 og hver samling er en blanding av teori og praktiske øvelser. Kurset blir holdt på Gartneriet.
Det er mulig å delta på enkeltkurs.

Påmelding:

 www.deltager.no/kjokkenhagekurset2019

Kursleder:

Linda Jolly og Marianne Leisner

Tidspunkt:

Datoer for alle samlinger finner du her

Pris:

Hele kurset kr 4 400,- 
Pr samling kr 450,-

  • 1/1