Leie av Skolestua

Her kommer det snart info om Skolestua. Under utarbeidelse.

Leie lokaler:

harald.hilsen@norskfolkemuseum.no eller Tlf: 41626842

Veibeskrivelse:

Under utarbeidelse.

  •  (Foto/Photo)
  •  (Foto/Photo)
  •  (Foto/Photo)