Betraktning og beskjæring av frukttrær og bærbusker

  •  (Foto/Photo)

Kursleder:
Urs Gamper er biodynamisk bonde på Rud gård i Vestre Gausdal. Han har bakgrunn som gartner bl.a. fra Gartneriet i Goetheanum i Dornach i Sveits, og har allsidig bakgrunn som jord- og hagebruker og pedagog.
 
Kurset kan passe for både yrkesdyrkere og hageeiere, og vil ta for seg grunnleggende ferdigheter i biodynamisk fruktdyrking. Det innebærer bl.a å betrakte trær og bærbusker for å finne den riktige beskjæring og gi busker og trær riktig form.

Ta gjerne med saks og sag, alle får øve seg på å beskjære!
I butikken på Gartneriet har vi sakser og sager for salg.
 
Frukttrær beskjæres til forskjellige tider på året avhengig av forskjellige faktorer. Vi diskuterer beskjæringstidspunkt på kurset!

Program
1000 Introduksjon og betraktninsøvelse, beskjæringstidspunkt.
1030 - 1130 Beskjæring av trær og busker på Gartneriet
1130 - 1230 Formiddagsmat; suppe og brød
1230 Beskjæring og stell fortsetter
1500  Vel hjem

Kursleder:
Urs Gamper

Tidspunkt:
5. mars kl 1000 - 1500. Denne kursdagen tilbys først og fremst de som mistet kurs pga koronastenging i 2020
6. mars kl 1000 - 1500

Pris:
800,- pr person inkludert mat og drikke

Påmelding og betaling:
5. mars
eller 6. mars
  •  (Foto/Photo)
    1/1