Ansatte

Jan Tore Sørsdal

Avdelingsdirektør/forvalter

Har ansvaret for forvaltning og drift av Bygdø Kongsgård. Er medlem av Stiftelsens ledergruppe og leder for avdeling Bygdø Kongsgård.

Erik Andre Sørum

Gårdsfullmektig

Er nestleder i avdelingen og har ansvaret for den daglige driften av gårdsbruket på Bygdø Kongsgård.

Gard Anstensrud

Museumsbonde

Har ansvaret for drift og planlegging av det historiske landbruket i friluftsmuseet.

Helene Austvoll

Ysterimedarbeider

Arbeider med videreforedling av melk og produktutvikling på Bygdø Kongsgård.

Morten Bækken

Kafé og kjøkkenansvarlig Gartneriet

Har ansvaret for å bygge opp, utvikle og drifte kafé og serveringen på Gartneriet.

Mari Bjørnsrud-Gabrielsen

Formidlingsansvarlig

Har ansvaret for utvikling og drift av formidlingstilbudet på Bygdø Kongsgård og gjennomfører omvisninger for grupper, med hovedvekt på barnehager og skoleklasser.

George Chioko

Gartner

Arbeider med drift og vedlikehold av hageanlegg og grøntarealer i friluftsmuseet og på Bygdø Kongsgård.

Per Dannevig

Landbruksmedarbeider

Arbeider med drift av besøksfjøset og stallen på Bygdø Kongsgård.

Nadja Friis

Landbruksmedarbeider

Arbeider med drift av besøksfjøset og stallen på Bygdø Kongsgård.

Gudrun Guldal

Fjøsmester

Har ansvar for storfeholdet og melkeproduksjon på Bygdø Kongsgård.

Rune M Hansen

Agronom

Har ansvaret for jordbruksdriften på Bygdø Kongsgård og oppfølging av forskjellige matjord og kompostrelaterte prosjekter.

Harald Hilsen

Agronom

Har ansvaret for arrangementer, utleie og produktutvikling på Bygdø Kongsgård.

Helge Hovland

Landbruksmedarbeider

Arbeider med det historiske landbruket i friluftsmuseet.

Marianne Leisner

Driftsansvarlig Gartneriet

Har ansvaret for driften av Gartneriet på Bygdø Kongsgård.

Sidsel Rebecca Løvåsen

Driftsansvarlig for Rideskolen

Har ansvaret for rideundervisningen på Bygdø Kongsgård. Har også ansvaret for Bygdø Kongsgårds hjemmesider og visuelle profil.

Helle Fredrikke Rød

Gartner

Arbeider med drift og vedlikehold av hageanlegg og grøntarealer i friluftsmuseet og på Bygdø Kongsgård.

Lena Skjørstad

Agronom

Arbeider med melkeproduksjon og storfeholdet på Bygdø Kongsgård

Stein Sunde

Museumsgartner

Har ansvaret for drift og vedlikehold av hageanlegg og grøntarealer i friluftsmuseet og på Bygdø Kongsgård.

Ole-Magnar Valaker

Landskapspleier

Har ansvaret for skjøtsel av kulturlandskapet på Bygdø Kongsgård.