Leie av location til foto- og filmopptak

Priser i forbindelse med fotografering og filmopptak ved Bygdø Kongsgård. All oppdragsfotografering og -filming skal avtales i forkant.

Booking:

Ta kontakt med: jan.tore.sorsdal@norskfolkemuseum.no

Pris:

Kommersielle produksjoner: kr 4 000,- pr dag eks. mva
Ikke kommersielle produksjoner: kr 1 500,- pr dag eks. mva
Bistand fra Bygdø Kongsgård: kr 550,- pr time eks mva

For alle priser kommer 25% mva i tillegg.

  •  (Foto/Photo)
    1/1