Hopp til hovedinnhold

Leie av location til foto- og filmopptak

Priser i forbindelse med fotografering og filmopptak ved Bygdø Kongsgård. All oppdragsfotografering og -filming skal avtales i forkant.

Booking:

Ta kontakt med: jan.tore.sorsdal@norskfolkemuseum.no

Pris:

Kommersielle produksjoner
Location utendørs: kr 5 980,- pr dag
Location i veksthuset: kr 10 400,- pr dag
Location i veksthuset: kr 5 200,- 3 timer
Location i fjøset/stallen: kr 7150,- pr dag
Location i fjøset/stallen: kr 3 900,- 3 timer

Ikke kommersielle produksjoner: 
Location utendørs: kr 2 210,- pr dag
Location i veksthuset, fjøset eller stallen: kr 3 250,- pr dag

Bistand fra Bygdø Kongsgård: kr 780,- pr time

Alle priser er inklusive merverdiavgift.
Ved leie av location 3 timer er tid for opprigg og nedrigg inkludert i de 3 timene.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2