Hopp til hovedinnhold

Jordbruk

Fra 2012 er Bygdø Kongsgård drevet økologisk. Økologisk drift baserer seg på gårdens ressurser, forvaltet i balanse med jorda, dyrene og naturen rundt oss. Det økologiske produksjonssystemet opprettholder sunne jordsmonn, naturlige økosystemer og folks helse.

  • 1/1

Bygdø Kongsgård har 740 dekar dyrka jord. Av dette har vi 685 dekar lettdrevet fulldyrket jord og 55 dekar innmarksbeite. Skog og utmark utgjør 1100 dekar.

Det milde klimaet og kalkfjellet som strekker seg gjennom Oslo, Bærum og Asker danner grunnlaget for gode vekstvilkår for det vi dyrker på gården. Jordarten er siltig lettleire og mellomleire. Gården ligger i en klimasone som i norsk målestokk har et varmt og tørt klima. 

Møkk fra dyrene gir verdifull gjødsel som øker humusinnholdet i jorda. God grøfting gjør jorda mer egnet for planterøttene å vokse i. Kjøring med tungt utstyr holdes på et minimum slik at ikke jorda skal pakke seg. Den dyrkede jorda brukes til grasproduksjon. Ei eng ligger i 4 – 5 år før den pløyes og såes på nytt med grønnfôr som dekkvekst. Vekstskifte i det økologiske landbruket gjør at man begrenser oppformering av ugras, spredning av sykdom og skadedyr. Kløver og belgvekster fikserer nitrogen fra luften slik at andre planter kan nyttiggjøre seg det. Disse vekstene er også mat for ulike insektarter som er viktige i kretsløpet i naturen

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2