Velkommen til Kongsgårdseminaret 2018

  • Kongsgardseminar2018.jpg

Tidspunkt:

Tirsdag 6. mars kl 0900 - 1530

Pris:

kr 800,- inkl lunsj

Sted:

Gjestestuene, Norsk Folkemuseum, 
Strømsborgveien 2, 0287 Oslo

Møteleder:

Morten Ingvaldsen, landbruksdirektør i Oslo og Akershus

Påmelding:

deltager.no/kretslopslandbruk

Bærekraftbegrepet er høyst aktuelt i sammenheng med matproduksjon og matforbruk. Dagens matproduksjon må etterlate seg en levende og fruktbar matjord til kommende generasjoner. Et bærekraftig kosthold skal ta hensyn til ressursbruk, miljø, dyrevelferd og helse.

Med slike målsettinger er det avgjørende at maten produseres slik at jordens fruktbarhet og det biologiske mangfoldet ikke forringes.

Vi kan alle bidra til en positiv utvikling, gjennom våre daglige matvalg og ved å knytte sterkere bånd mellom matprodusenter og forbrukere slik at felles ansvar, mål og tiltak kan bli tydeliggjort.

Handlingsrommet er stort!

For å nå viktige bærekraftmål må forvaltningen av naturressurser skje i et langsiktig perspektiv og på naturens kretsløpspremisser. Dette er bakgrunnen for at Kongsgårdseminaret 2018 vil rette fokus på samspillet mellom landbruksmetoder og allmenhetens rolle, og muligheter til samhandling som bidrar til en bærekraftig utvikling.

Kongsgårdseminaret er derfor ikke bare for bonden, men for alle som er engasjert i spørsmål knyttet til bærekraft og samhandling!

Velkommen!

  • Kongsgardseminar_program_2018.jpg