Kongsgårdseminaret 2021

TRADISJONER OG ØKOLOGISK GÅRDSDRIFT
– verdigrunnlag og forbindelseslinje

Mer info kommer

Tidspunkt
10. mars 2021  kl 0900 - 1530

Sted
Gjestestuene
Norsk Folkemuseum, 
Strømsborgveien 2, 
0287 Oslo

Etter seminarslutt, fra kl 1530 - 2100 
Sosialt samvær og mulighet 
for servering i Gartneriet
Museumsveien 15,
0287 Oslo

Påmelding her

Program