Kongsgårdseminaret 2020

ØKOLOGISK ØKONOMI
I en sunn økologisk, sosial og kulturell samfunnsutvikling

Kongsgårdseminaret er en møteplass for engasjerte mennesker som vil bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling! Årets seminar tar for seg sammenhenger mellom økonomien og klodens økologiske og sosiale utfordringer. Hvilke endringer kan vi som enkeltmennesker, virksomheter og myndigheter bidra til innenfor det rådende systemet? Er det kanskje selve systemet som må endres dersom utviklingen skal bli bærekraftig? Alternative økonomiske teorier - som økologisk økonomi - kan gi innspill til hvordan økonomien kan omstruktureres til et system der produksjon av og handel med varer og tjenester møter folks behov, som tar hensyn til naturen, og som er basert på erkjennelsen av gjensidig avhengighet og solidaritet.

Tidspunkt
10. mars 2020 kl 0900 - 1530

Sted
Gjestestuene
Norsk Folkemuseum,
Strømsborgveien 2,
0287 Oslo

Etter seminarslutt, fra kl 1530 - 2100 
Sosialt samvær og mulighet
for servering i Gartneriet
Museumsveien 15,
0287 Oslo

Påmelding her

Program