Kyststien

Strandveien i Frognerkilen ble anlagt i 1850-årene og forband Oscarshall med resten av folkeparken på Bygdø Kongsgård. For å frakte besøkende ut i folkeparken ble det anlagt brygger flere steder langs strendene på Bygdø Kongsgård. Dampskip gikk i faste ruter fra Piperviken i sentrum til bryggene. Fra Skarpsno rodde en fergemann folk over Frognerkilen. Med økt bilbruk og busstilbud på 1900-tallet forfalt brygger og stier. Statsbygg restaurerte strandveien og bryggene i 2015-16.

  •  (Foto/Photo)
    1/1