Hopp til hovedinnhold

Om Gartneriet

Gartneriet er en del av gårdsbruket på Bygdø Kongsgård. Et allsidig hagebruk er koblet til gårdsdriften med et helhetlig driftskonsept der kretsløpene mellom jorda, plantene, dyrene og menneskene blir tydelige og sterke. Gartneriet formidler dette gjennom kurs, seminarer, utstillinger og kafétilbud som skal speile produktene fra Bygdø Kongsgård. Gartneriet samarbeider tett med forskjellige etater, organisasjoner, lag og foreninger.

  • 1/1

Historie

Gartneriet på Bygdø Kongsgård ble første gang etablert i forbindelse med byggingen av Oscarshall på 1850-tallet. Det var behov for planter både til lystslottet og for å utvikle området til en folkepark. Det ble bygget to drivhus og en bolig til gartneren. I takt med teknologisk utvikling ble gartneriområdet modernisert med nytt drivhus i 1902. Dette drivhuset var i bruk frem til det ble avløst av nye i 1947. Anlegget ble utvidet i flere omganger på 50- og 60-tallet før driften opphørte midt på 1980-tallet. I dag drives Gartneriet som en del av gårdsbruket på Bygdø Kongsgård. 

Gartneriet ligger i området kalt Thulstrupsløkken. Les mer om områdets historie her

Kretsløp og økologi

Gartneriet bidrar til at gården som helhet fremstår med sterke lokale kretsløp og stor sosial kapital. I 2015 startet prosessen med å bygge opp et kunnskapssenter for urbant- og bynært landbruk på Gartneriet på Bygdø Kongsgård. Arbeidet startet som følge av prioritering fra Statsbygg og bevilgninger fra Landbruksdirektoratet. Senteret skal inspirere og spre kunnskap om mangfold i landbruket, det urbane landbruket, kretsløpene på gården, økologisk dyrking og foredling av mat samt være en levende grønn møteplass.

  • 1/1

Samarbeidspartnere

DebioInfo og Matvalget

DebioInfo er etablert på Gartneriet og får kontorplasser i den gamle Gartnerboligen. De formidler kunnskap og gir veiledning knyttet til Debios merker. De legger til rette for møteplasser for felles undring og endring. Matvalget er en tjeneste fra DebioInfo som hjelper deg som vil lage økologisk og bærekraftig mat for andre. De tilbyr kurs, veiledning og studieturer for å gjøre det enklere å ta gode matvalg.  DebioInfo ble stiftet i mars 2015, og er et non-profit selskap, heleid av Debio.

Unikum

Unikum er en arbeidsmarkedsbedrift eid av Kirkens Bymisjon og Oslo kommune. Unikums hovedoppgave er å tilby mennesker uten arbeid nye muligheter i arbeidslivet. Unikum er en sentral del av arbeidsstaben på Gartneriet.

ByBi

ByBi har sin besøksbigård i frukthagen på Gartneriet der de blant annet har flere innovative bikuber. I Slyngerommet på Gartneriet har ByBi en egen utstillingsvegg og besøkende har mulighet til å bli på røkting i bigården.  ByBi birøkterlag er et lokallag under Norges Birøkterlag.

Praktikanter

Gartneriet er en god arena for gartnerpraksis. Det er et mangfold av arbeidsoppgaver knyttet til økologisk dyrking av grønnsaker, urter, blomster, frukt og bær. Hagebruket er satt i kretsløp med ressurser fra husdyrholdet på Bygdø Kongsgård. Gjødsel og fôrrester håndteres og foredles til ressurser for hagebruket og praktikanter får erfaring og kunnskap om dette arbeidet. Ta gjerne kontakt for en avtale!
hanne.rekve@norskfolkemuseum.no

Gartneriets dyrkingslag

På Gartneriet kan du være med på arbeidet i hagen på frivillig basis. Vi møtes med jevne mellomrom gjennom vekstsesongen og er delaktig i det praktiske arbeidet i kjøkkenhagen eller i veksthuset. Gartner på Gartneriet er med på arbeidet og vi deler kunnskap og erfaringer. Tidspunkt annonseres på gruppen Gartneriets dyrkelag på Facebook.

Biologisk-dynamisk forening

Biologisk-dynamisk forening samarbeider med Bygdø Kongsgård og holder kurs og seminarer i blant annet kompostering, preparater, fermentering av grønnsaker, stell av frukttrær og ysting.

Bidragsytere

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2