Stallregler, sikkerhet og ansvar

Hester er store dyr og det kan bli farlig for både rytter og de som ferdes i stallen om vi ikke tar forhåndsregler. 

All ridning og omgang med gårdens dyr skjer på eget ansvar. Rideskolen har ikke ansvar for skader som elever og besøkende måtte pådra seg eller uhell som måtte skje innenfor rideskolens område. 

Stallregler

KUN ADGANG for ansatte/opplært stallhjelper, ryttere med foreldre og forhåndsbestilt omvisning.

Ikke gå inn til en hest om du ikke har avklart med stallvakt. Hestene skal ha mest mulig ro.

Det er ikke lov å ta med hund eller andre kjæledyr.

Gå rolig og ikke rop.

Ikke mat dyrene.
Alle dyr skal kun ha mat til faste tider. Godbit skal legges i krybbe, ikke mate fra hånd.
Avklar med stallvakt hva du kan gi de.

Saler du av som siste rytter skal du rense høver, skylle bitt og henge utstyr på plass. Skyll eller svamp hest om den er svett. Få hjelp av stallvakt.

Ikke plukk opp eller gå inn i bingen til noen av smådyrene.

Ha respekt for rideinstruktører og stallvakt.

Ridebaneregler

Det er kun instruktør og elever som skal oppholde seg på banen. Foreldre skal inn og leie om de blir kalt inn.

Det skal være ro rundt banen. Ingen hunder, paraplyer, løpende barn etc.

Ikke forstyrr undervisningen. Har du kommentarer til instruktør eller elev skal dette gjøres ETTER timen.

Ved fall skal ingen inn på banen før instruktør ber om assistanse. Elever skal stoppe opp ridningen men ikke stige av. Hest uten rytter skal sikres før man går bort til elev som har falt av. Det er instruktør som avgjør hva man gjør videre.

Venstre hånd har sporet, altså venstre skulder mot venstre skulder når du møter en hest. Er du på volte eller skritter av har du vikeplikt. På/avstigning gjøres på midtlinje.

Hest som leies inn/ut av banen skal ha tøyler liggende over hals IKKE ta de over hodet på hesten.

Banen skal alltid møkkes og ryddes!!