Stallvett, sikkerhet og ansvar

Hester er store dyr og det kan bli farlig for både rytter og de som ferdes i stallen om vi ikke tar forhåndsregler. 

All ridning og omgang med gårdens dyr skjer på eget ansvar. Rideskolen har ikke ansvar for skader som elever og besøkende måtte pådra seg eller uhell som måtte skje innenfor rideskolens område. 

Stallvett

Her kommer snart tekst om stallvett. 

Det er ikke lov med hunder inne i stallen. Om du har med hunden din bør den holdes i bånd inne på området rundt stallen.