Boken om Gartneriet

Denne boka forteller den fascinerende historien om gartnerivirksomheten ved Bygdø Kongsgård. Området har vært dyrket helt siden cisterciensermunkene fra Hovedøya kom hit på 1100-tallet. Kong Carl Johan anla en folkepark her i første halvdel av 1800-tallet. Hans sønn Oscar I fulgte opp dette arbeidet og bygget lystslottet Oscarshall med et tilhørende «orangeri» etter europeisk mønster. Gartneriet har senere vært utvidet og modernisert en rekke ganger, men ble nedlagt i 1980-årene.
 
Stiftelsen Norsk Folkemuseum og Statsbygg har, sammen med en rekke andre aktører, bygget anlegget opp igjen og startet gartnerivirksomheten på nytt. Gartneriet er en del av gårdsbruket på Bygdø Kongsgård. Visjonen for stedet er et økologisk og bynært landbruk, der kretsløpene mellom jorda, plantene, dyrene og menneskene står i sentrum. Gartneriet formidler disse verdiene gjennom kurs, seminar, utstillinger, kafétilbud og et tilrettelagt turområde for hele familien. Kort sagt: En moderne folkepark midt i Oslo!

INNHOLD
Innledning
Marianne Leisner. Visjoner for Gartneriet
Monica Mørch. Et historisk tilbakeblikk
Jan Tore Sørsdal. En ny tid
Nina Høye. Lystslottet i folkeparken
Bjørn Anders Fredriksen. 1800-tallets hagehistorie
Ragna Ribe Jørgensen Byer. Bier, blomster og folk i Oslo
Jostein Hertwig. Kretsløpsjordbruk og lokale matsystemer
Rune Hanssen og Knut Vasdal. Økologisk og allsidig vekstnæring
Berit Swensen. Fruktbar matjord er en levende organisme!
Helge Vitters.ø Økologi for folk, fe og bier flest
Helene Austvoll. Gullet glitrar
Knut Erik Strand. Unik innsats
Linda Jolly. Kjøkkenhagen som pedagogisk arena
Øyvind ørbeck sørheim. Norges Vel
Dag Blakkisrud. Mellom himmel og historie
Oddvar de Brucq. Gjenoppbyggingen
Ulf Holmene. Et av Norges mest verdifulle kulturmiljøer
Jon a. Markussen. Natur og kulturlandskap
Ellen Marie Forsberg. Urbant landbruk
Noter