Hopp til hovedinnhold

Boken om Gartneriet

Denne boka forteller den fascinerende historien om gartnerivirksomheten ved Bygdø Kongsgård. Området har vært dyrket helt siden cisterciensermunkene fra Hovedøya kom hit på 1100-tallet. Kong Carl Johan anla en folkepark her i første halvdel av 1800-tallet. Hans sønn Oscar I fulgte opp dette arbeidet og bygget lystslottet Oscarshall med et tilhørende «orangeri» etter europeisk mønster. Gartneriet har senere vært utvidet og modernisert en rekke ganger, men ble nedlagt i 1980-årene.
 
Stiftelsen Norsk Folkemuseum og Statsbygg har, sammen med en rekke andre aktører, bygget anlegget opp igjen og startet gartnerivirksomheten på nytt. Gartneriet er en del av gårdsbruket på Bygdø Kongsgård. Visjonen for stedet er et økologisk og bynært landbruk, der kretsløpene mellom jorda, plantene, dyrene og menneskene står i sentrum. Gartneriet formidler disse verdiene gjennom kurs, seminar, utstillinger, kafétilbud og et tilrettelagt turområde for hele familien. Kort sagt: En moderne folkepark midt i Oslo!

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1