Familieomvisning

  •  (Foto/Photo)

- Vi går i fjøset og klapper kalver og ser på melkeanlegget og de store kuene. Ser til at de har vann, mat og stell.
- Vi hilser på minigrisen Nella og snakker om hvordan de gjorde det lurt når de skulle slakte grisen før jul i gamledager.
- Vi mater hønene og teller eggene.
- Vi klapper trønderkaninen og viser hvordan dyra setter pris på at vi steller pent med dem.
- Vi går i sauehuset og møter væren Bambi og søyene hans.

Det blir god tid til kontakt med dyrene og praten rundt dem og gårdens historie.

Omvisningen tar om lag en time. 

Pris
500,- pr omvisning for inntil 10 personer.
Beløpet vippses til Bygdø Kongsgård Aktivitet rett før starttidspunkt, ved framvisning av kvittering starter runden.

Oppmøte
Utenfor det store melkefjøset i Bygdøyveien 42, gratis parkering.

Velg tidspunkt
Morgen 0700 - 0800 eller
Ettermiddag 1430 - 1530

Påmelding
Mari Bjørnsrud-Gabrielsen

  •  (Foto/Photo)