Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsformidling på gården.

Bygdø Kongsgård er Oslos største økologiske melkeprodusent og drives av Norsk Folkemuseum. Gården ligger unikt plassert sentralt i Oslo. Bygdø Kongsgård dekker 2000 dekar iberegnet skog og strender hvorav 740 dekar er dyrket mark der det produseres fôr til husdyrene på gården.​ Ved Villa Gjøa har vi en naturmøteplass med bålpanne og natur og kulturkart for to ulike naturområder på Bygdøy.

Storfe, ponnier og sauer beiter både rundt gården, i Nordmarka og på Fornebu i sommerhalvåret.

Gården har 50 melkekyr samt 60 kalver og ungdyr. Her er det helårskalving. Kyrne er av rasen Norsk Rødt Fe.

I stallen står det 25 Gammelnorsk spælsau, søyene lammer fra oppstart april.

13 ponnier går i rideskole med timer for barn, ungdom og noe vokseninstruksjon på dagtid.

Vi har to innsett i året med slaktegris samt en kanadisk minigris som kan klappes.

I hønsehuset er det en liten flokk av ulike raser som produserer egg og kan klappes og fores med gress.

Trønderkaninen er Norges eneste kaninrase som du kan møte og lære mer om hos oss.

Vi følger DEBIO sine regler for økologisk drift i et 1000 år gammelt kulturlandskap.

Kretsløpet er et hovedtema hos oss – hvilke produkter får vi fra dyrene, og hvordan sikre god økologisk produksjon på egne og kortreiste ressurser

  • 1/1

I Kongeskogen

Kongeskogen på Bygdøy er et av Oslos mest brukte rekreasjonsområder. Kongeskogen har en variert vegetasjon, verdifulle geologiske forekomster og området var en viktig del av 1800-tallets folkepark på Bygdø Kongsgård. Villa Gjøa er den eneste gjenværende kongevilla som ble bygd på slutten av 1800-tallet. Villa Gjøa skal bli vår base for naturformidling og 4H har hjulpet oss å innrede uthuset som en naturmøteplass. Det er også etablert en natursti fra Villa Gjøa til Paraplyen. I samarbeid med Naturvernforbundet har vi utarbeidet et natur og kulturkart for Kongeskogen. Det kan lastes ned her

  • 1/1