Kunnskapsformidling på gården og i Kongeskogen.

På gården

Bygdø Kongsgård er en økologisk gård som drives av Norsk Folkemuseum. Gården ligger unikt plassert sentralt i Oslo. Bygdø Kongsgård er omlag 2000 dekar hvorav 740 dekar er dyrket mark der det produseres fôr til husdyrene på gården. Gården har ca 60 melkekyr, ca 90 kalver og ungdyr, ca 30 sauer og 10 ponnier. Her kan du også møte griser av krysningen Norsk landrase/Duroc, kanadisk minigris, ulike høneraser og Trønderkaniner.

Kunnskapsformidling på gården består av​

- Produksjon av økologisk melk og kjøtt
- Helårs kalving
- Gammelnorsk spælsau
- Lamming i april
- Ponniridning
- Griser
- Høner, leilighetsvis kyllinger og egg
- Trønderkaniner, 2 kull i året
- Kretsløpet med dyrket mark og husdyrgjødsel

  • 1/1

I Kongeskogen

Kongeskogen på Bygdøy er et av Oslos mest brukte rekreasjonsområder. Kongeskogen har en variert vegetasjon, verdifulle geologiske forekomster og området var en viktig del av 1800-tallets folkepark på Bygdø Kongsgård. Villa Gjøa er den eneste gjenværende kongevilla som ble bygd på slutten av 1800-tallet. Villa Gjøa skal bli vår base for naturformidling og 4H har hjulpet oss å innrede uthuset som en naturmøteplass. Det er også etablert en natursti fra Villa Gjøa til Paraplyen. I samarbeid med Naturvernforbundet har vi utarbeidet et natur og kulturkart for Kongeskogen. Det kan lastes ned her

  • 1/1