Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsformidling på gården og i Kongeskogen.

På gården

Bygdø Kongsgård er Oslos største økologiske melkeprodusent og drives av Norsk Folkemuseum. Gården ligger unikt plassert sentralt i Oslo. Bygdø Kongsgård dekker 2000 dekar iberegnet skog og strender hvorav 740 dekar er dyrket mark der det produseres fôr til husdyrene på gården.
Ved Villa Gjøa har vi en naturmøteplass med bålpanne og natur og kulturkart for to ulike naturområder på Bygdøy.
Dyra beiter også både rundt gården og i Nordmarka og på Fornebu i sommerhalvåret.
Gården har omlag 50 melkekyr samt 90 kalver og ungdyr. Her er det helårskalving. De fleste er av rasen Norsk Rødt Fe men vi har også noen viktige dyr av den bevaringsverdige storferasen Østlandsk rødkolle. Gården har Gammelnorsk spælsau, rundt 15 søyer som lammer i april og 13 ponnier.
Vi har videre noen få dyr av gris, høns og Trønderkaniner som du kan møte og lære mer om.
Kunnskapsformidling på gården består av å understreke viktigheten av et etisk dyrehold i de ulike produksjonene.

Kunnskapsformidling på gården består av​

- Produksjon av økologisk melk og kjøtt.
- Gammelnorsk spælsau, produksjon av kjøtt og ull.
- Ponnileiing og fokus på hva hesten har betydd før og nå.
- Griser og hva de trenger av stell samt hvilke produkter de gir.
- Høna som eggprodusent og verdens mest utbredte husdyr.
- Trønderkaniner til hygge og nytte
- Kretsløpet med dyrket mark og husdyrgjødsel
- Vi kan også tilpasse omvisningene til ønsket tema utover dette.

Bygdø Kongsgård gjennomgår årlig DEBIO kontroll for å etterse at vi følger det økologiske regelverket.

  • 1/1

I Kongeskogen

Kongeskogen på Bygdøy er et av Oslos mest brukte rekreasjonsområder. Kongeskogen har en variert vegetasjon, verdifulle geologiske forekomster og området var en viktig del av 1800-tallets folkepark på Bygdø Kongsgård. Villa Gjøa er den eneste gjenværende kongevilla som ble bygd på slutten av 1800-tallet. Villa Gjøa skal bli vår base for naturformidling og 4H har hjulpet oss å innrede uthuset som en naturmøteplass. Det er også etablert en natursti fra Villa Gjøa til Paraplyen. I samarbeid med Naturvernforbundet har vi utarbeidet et natur og kulturkart for Kongeskogen. Det kan lastes ned her

  • 1/1