Hopp til hovedinnhold

Dyrene på Bygdø Kongsgård

På bygdø Kongsgård hat vi melkekyr, kalver, sauer og ponnier. Vi har også griser av krysningsrasen Norsk landsvin/Duroc, kanadisk minigris, ulike hønseraser og kaniner.

Melkekyr

Gården huser ca 60 økologiske melkekyr og rundt 100 kalver og ungdyr. Storfefjøset på Bygdø Kongsgård er innredet som løsdriftsfjøs. Kyrne melkes 2 ganger og vi kan melke 10 kuer samtidig i melkegraven. Kuer, kalver og ungdyr får komme ut på beite fra midten av mai til slutten av september. 

De fleste av kyrne på Bygdø Kongsgård er av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) som er den norske melkekurasen. Her er også gammelrasekuer som Sidet Trønder Nordlandsfe (STN) og Østlandsk Rødkolle (ØR). Gården leverer ca 380 000 liter økologisk melk hvert år og produserer ca 11 tonn kjøtt i året.

Sauer på beite

Gammelnorsk Spælsau

Vi har 25 vinterfôra søyer og en vær. Lammingen starter den første uka i april. De gammelnorske søyene har ofte horn. De er gode mødre og effektive landskapspleiere. 

Store deler av vår, sommer og høst går sauene ute på beite. Vi gjerder inn ulike områder på Bygdøy slik at sauene fritt kan gå rundt og rydde kratt og underskog.

Ponnier

Vi har 16 ponnier i forskjellige størrelser på Bygdø Kongsgård. Fra makset kategori 1 ponni til de aller minste kategori 4. Våre ponnier går ute på beite her på Bygdø Kongsgård store deler av sommeren. Resten av året blir de brukt i rideskolen.

Høner

På gården har vi en liten hønseflokk for å lære bort om høna som husdyr og hvilke produkter vi får fra den. De har en inngjerdet plass så vi vet hvor vi har dem, også for å beskytte dem mot rev og hauk og andre dyr som kan være en trussel. 

Hønene starter å legge egg når de er om lag 20 uker gamle. Ei god høne kan legge opp mot 300 egg i året

Griser

Vi holder noen slaktegriser på gården for å lære bort om grisen som husdyr. Det er krysninger av opprinnelige svineraser som blant annet får færre unger i kullet og har god helse.

I tillegg har vi en purke av rasen kanadisk minigris. Nella er født den 20.05.13 og kom til oss fra Rakkestad. Dette er en type svin som ikke holdes for kjøttproduksjon, men mer som et selskapsdyr. Nella er en skikkelig kosegris.

Kanin

Her på Bygdø Kongsgård har vi Trønderkaniner. Det er den eneste helnorske kaninrasen. Det er en stor kanin med en idealvekt på rundt 4 kg. Pelsen er tett, glansfull og bløt. 

Den er tradisjonelt en god kjøttprodusent men også en ordentlig kosekanin. Trønderkaniner pleier vanligvis å være svarte med hvite stikkelhår.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2