Hopp til hovedinnhold

Bærekraft

Bygdø Kongsgård har som mål at driften av gården skal i størst mulig grad basere seg på egne ressurser og gjenspeile kretsløpene i naturen.

Debiosertifisering
Jordbruket, hagebruket og husdyrholdet på Bygdø Kongsgård drives økologisk og er Debiogodkjent.
Serveringsstedet Gartneriet har Debio sitt gullmerke og har en økoandel på ca 98%.
Se Debio som hjemmeside for mer info om økologisk landbruk og de ulike merkeordningene. https://debio.no/


Miljøfyrtårnserifisering
Virksomheten på Gartneriet er miljøfyrtårnsertifisert.
Sertifiseringen betyr at vi får et system for klima- og miljøarbeidet som hjelper oss med kontinuerlig forbedring.
Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk.
Slik kan vi bedre måle framgang og forbedringspotensiale.
Se Miljøfyrtårn sin hjemmeside for mer info https://www.miljofyrtarn.no/


Miljørapport Gartneriet 2022

Miljkartlegging_2022_Gartneriet_Bygd_Kongsgard.pdf

 


Vi ønsker innspill fra deg
Vi ønsker at tilbudet til publikum skal gjenspeile våre bærekraftsmål.
Dette gjelder både drift, arrangementer, butikk og serveringssteder.
Har du innspill til hvordan tjenester og tilbud kan forbedres hos oss knyttet til miljø og bærekraft?

Send forslag: post@norskfolkemuseum.no

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2