Hopp til hovedinnhold

Om Bygdø Kongsgård

Bygdø Kongsgård er Oslos største økologiske melkeprodusent med besøkstun, rideskole, økologisk matproduksjon, ysteri og gartneri. Vi formidler både moderne og historisk landbruk og ligger unikt plassert sentralt i Oslo på Bygdøy.

  • 1/1

Bygdø Kongsgård er en arena i stiftelsen Norsk Folkemuseum. Eiendommen eies av staten. H.M. Kongen disponerer hovedbygningen og Oscarshall slott med tilhørende parker mens stiftelsen Norsk Folkemuseum har disposisjonsretten over gårdsbruket.

Bygdø Kongsgård dekker 2000 dekar iberegnet skog og strender hvorav 740 dekar er dyrket mark der det produseres fôr til husdyrene på gården.

Historie

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2